သာသနာ

၁။ “ဟိႏၵဴ ဘာသာ ” =========== တည္ေထာင္သူ == ? ။ စတင္ေပၚေပါက္ခ်ိန္ == ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ။ စတင္ေပၚေပါက္ရာ ဌာန == အိႏၵိယျပည္ ။ ဘာသာ၏ အထြက္အထိပ္ ပုဂၢိဳလ္ == ျဗဟၼာ၊ ဗိႆႏိုး၊ သီ၀ ။ ပဓာန က်မ္းဂန္ == ေ၀ဒက်မ္းမ်ား၊ ဥပနိသွ်ဒ္က်မ္းမ်ား၊ ရာမာယန၊ မဟာဘာရတ၊ ဘဂ၀ဒ္ဂီတ ။ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ၂။ “ ဇိုရိုအက္စတား ဘာသာ ” ================= တည္ေထာင္သူ == ပါရွင္းလူမ်ိဳး၊ ဇိုရိုအက္စတား( ဇရတုတၱရ) ။ စတင္ေပၚေပါက္ခ်ိန္ == ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၆၁၈ ခုႏွစ္ (ဘီစီ ၆၁၈) ။ တည္ေထာင္သည့္ႏွစ္ == ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၅၈၈ ခုႏွစ္ (ဘီစီ ၅၈၈) ။ ကြယ္လြန္သည့္ႏွစ္ == ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၅၄၁ ခုႏွစ္ (ဘီစီ ၅၄၁) ။ စတင္ေပၚေပါက္ရာ ဌာန == ပါရွားႏိုင္ငံ (အီရန္ႏိုင္ငံ) ။ ဘာသာ၏ အထြက္အထိပ္ ပုဂၢိဳလ္ == အဟုရ မဇဒါဘုရား။ ပဓာန က်မ္းဂန္ == အဗက္စတာက်မ္း (အေ၀တၳက်မ္း)။ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ၃။ “ ဂ်ဴး ဘာသာ ” ============ တည္ေထာင္သူ == ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ မိုးဇက္(ေမာေရွ)။ စတင္ေပၚေပါက္ခ်ိန္ == ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၁၂၃၀ (ဘီစီ ၁၂၃၀)။ စတင္ေပၚေပါက္ရာ ဌာန == ပါလက္စတိုင္း (အစၥေရး) ျပည္။ ဘာသာ၏ အထြက္အထိပ္ ပုဂၢိဳလ္ == ေဂ်ဟိုဗ ဘုရားသခင္။ ပဓာန က်မ္းဂန္ == သမၼာက်မ္းစာ (ဓမၼေဟာင္းက်မ္း)။ --------------------------------------------------------------------------------------------- ၄။ “ဗုဒၶ ဘာသာ ” ============ တည္ေထာင္သူ == ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား(သိဒၶတၳ မင္းသား)။ ဖြားေတာ္မူေသာႏွစ္ == ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၆၂၄ (ဘီစီ ၅၆၃ တစ္၀ါဒ)။ တည္ေထာင္ေသာႏွစ္ == ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၅၈၉ (ဘီစီ ၅၂၈ တစ္၀ါဒ) ။ ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ႏွစ္ == ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၅၄၄ (ဘီစီ ၄၈၃ တစ္၀ါဒ)။ စတင္ေပၚေပါက္ရာ ဌာန == အိႏၵိယျပည္။ ဘာသာ၏ အထြက္အထိပ္ ပုဂၢိဳလ္ == ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား(ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား)။ ပဓာန က်မ္းဂန္ == နိကာယ္ငါးရပ္၊ ပိဋကသံုးပံု။ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ၅။ “ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ” =============== တည္ေထာင္သူ == ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ ေယရွဳခရစ္ေတာ္။ ေမြးဖြားသည့္ႏွစ္ == ဘီစီ ၄ ခန္႔။ တည္ေထာင္ေသာႏွစ္ == သက္ေတာ္ ၃၀ (ေအဒီ ၂၇ ခန္႔) ။ ကြယ္လြန္ သည့္ႏွစ္ == သက္ေတာ္ ၃၃ (ေအဒီ ၃၀ ခန္႔) ။ စတင္ေပၚေပါက္ရာ ဌာန == ပါလက္စတိုင္းျပည္။ ဘာသာ၏ အထြက္အထိပ္ ပုဂၢိဳလ္ == ထာ၀ရဘုရားသခင္။ ပဓာန က်မ္းဂန္ == သမၼာက်မ္းစာ(ဓမၼေဟာင္းႏွင့္ ဓမၼသစ္)။ ------------------------------------------------------------------------------------------ ၆။ “ အစၥလာမ္ ဘာသာ ” =============== တည္ေထာင္သူ == အာရပ္လူမ်ိဳး၊ မိုဟာမက္။ ေမြးဖြားသည့္ႏွစ္ == ခရစ္ႏွစ္ ၅၇၀ (ေအဒီ ၅၇၀) ။ တည္ေထာင္ေသာႏွစ္ == ခရစ္ႏွစ္ ၆၁၀ (ေအဒီ ၆၁၀) ။ မဒီနာသို႔ ထြက္ခြာသည့္ႏွစ္ == ခရစ္ႏွစ္ ၆၂၂ (ေအဒီ ၆၂၂) ။ ကြယ္လြန္ သည့္ႏွစ္ == ခရစ္ႏွစ္ ၆၃၂ (ေအဒီ ၆၃၂) ။ စတင္ေပၚေပါက္ရာ ဌာန == အာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ မကၠာၿမိဳ႕။ ဘာသာ၏ အထြက္အထိပ္ ပုဂၢိဳလ္ == အလႅာဟ္ဘုရားသခင္။ ပဓာန က်မ္းဂန္ == ကိုရန္က်မ္းျမတ္။ {ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ အေျခပ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။}

Comments

Popular posts from this blog

ေဗဒင္ ဂဏာန္း